Byliśmy na jubileuszu 100. rocznicy harcerstwa na ziemi buskiej… Drukuj

01

W 2015 r. mija 100 lat od  powstania w Busku pierwszej drużyny skautowej. Harcerze PWDW ZHP przy  ZSP nr 2 zostali zaproszeni do Buska- Zdroju na obchody stulecia harcerstwa…                   

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 Lilijka harcerska
Wzorowana jest na lilii andegaweńskiej, która była wykorzystywana jako symbol oznaczający północ na mapach i kompasach. Lilijka ma wskazywać drogę harcerzom, a swoim kształtem nawiązuje do lilii, symbolu czystości, chwały, królewskości. Na jej ramionach znajdują się litery ONC oznaczające „Ojczyzna, Nauka, Cnota”. Na lilijce skautowej zamiast liter ONC na prawym i lewym ramieniu znajdują się gwiazdki przypominające o ideałach,  do których dążą harcerze, a związana jest ona liną z węzłem płaskim, który symbolizuje dobre uczynki, oraz braterski krąg harcerzy. Lilijka w harcerstwie została spopularyzowana przez Roberta Baden-Powella.

 

  

23.10.2015 r. do Buska–Zdroju na jubileusz stulecia harcerstwa pojechali harcerze z Próbnej Włoszczowskiej  Drużyny Wędrowniczej im Hieronima Szafrańca przy ZSP nr 2 we Włoszczowie,  czyli druhowie:  Sylwia Wargacka, Ola Jach, Dagmara Kabała, Gabriela Pustuł, Ilona Perz, Natalia Gacia, Anna Woźnica, Roksana Pustuł, Angelika Bodziechowska, Adrian Wolski, pod opieką ks. katechety Sebastiana Noconia i pani Justyny Sobczyk, wychowawcy internatu.

 

- Uroczystość tę zainaugurowała przedpołudniowa Harcerska Msza Święta w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju. Po Mszy uczestniczyliśmy w przemarszu przez miasto w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna.

 

Obchody jubileuszu rozpoczął komendant Hufca ZHP w Busku-Zdroju harcmistrz Adam Gadawski. Po prezentacji  zaproszonych  gości wszyscy wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Szczególnie zachwycił nas saksofonista orkiestry!
Niestety, bezpośrednio po koncercie musieliśmy od razu  wracać do Włoszczowy, więc nie byliśmy na wręczaniu okolicznościowych, pamiątkowych statuetek i podziękowań

Chociaż opuściliśmy Busko wcześniej niż uroczystość się skończyła, to jednak bardzo jesteśmy zadowoleni z tego wyjazdu! -  relacjonują w imieniu harcerzy z „Czarnieckiego” druhny:  Aleksandra Jach,  kl. III Technikum Żywienia/Geodezyjne i Dagmara Kabała, kl. III Technikum Informatyczne.

 

http://www.tmb.busko.pl/aktualnosci/100-lat-harcerstwa-na-ziemi-buskiej

 

 

03

 

Symbolika Krzyża harcerskiego 
Kształt krzyża wzorowany jest na odznaczeniu Virtuti Militari, przyznawanym za bohaterstwo na polu chwały. Jego ramiona symbolizują cztery strony świata.
Wieniec laurowo-dębowy oznacza siłę, męstwo (dąb) i zwycięstwo w pełnionej pracy (laur).
Ziarna piasku, pokrywające ramiona krzyża przypominają,  że harcerzy jest tak wielu,  jak piasku na pustyni i, że życie harcerza nie jest łatwe. Pomiędzy ziarnkami pozostawiono puste miejsca symbolizujące że jest jeszcze miejsce na nowych harcerzy.
Okrąg okalający lilijkę symbolizuje, że wszyscy harcerze to jedna, wielka rodzina, jest też on symbolem doskonałości. Lilijka znajduje  się w centrum krzyża. 
Promienie odchodzące od lilijki  zobowiązują harcerzy do pogody ducha oraz dawania dobrego przykładu.
Napis „CZUWAJ” znajdujący się na ramionach krzyża jest pozdrowieniem wszystkich polskich harcerzy, wzywającym do stałej walki ze swoimi słabościami, oraz złem świata zewnętrznego. Hasło te nawiązuje do tradycji polskich rycerzy, którzy w ten sposób nawoływali się w trakcie pełnienia straży.
Węzeł na wieńcu przypomina o obowiązku wypełniania dobrych uczynków.
Żołędzie symbolizują rozbiory Polski.

 

 

 

04

 

Druhowie PWDW przy ZSP nr 2 podczas obchodów 100  lecia ruchu harcerskiego, Busko-Zdrój, 2015 r.;  na dole od lewej: Gabriela  Pustuł, Ilona Perz, Roksana Pustuł,  Anna Woźnica, Adrian  Wolski; u góry: Dagmara Kabała, Aleksandra Jach.

 

 

 

05

 

 

http://zhp.pl/                      oficjalna strona Związku  Harcerstwa Polskiego…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerstwo           ABC harcerstwa…

 

 

Czuwaj!

 

 

 

 

Źródło: materiał Ola Jach, kl. III TŻ/TG, Dagmara Kabała, kl. III TI
Opracowanie: Lidia Jurek i Joanna Ziental

 

 

Zmieniony: Wtorek, 22 Grudzień 2015 22:11