top
logo

2020braz Srebrne technikum 2017

 kalendarz-roku-skzolnego KB sticker 2 

 

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Projekty unijne
Kształcenie zawodowe na sześć! Drukuj
Środa, 04 Marzec 2020 10:53

projekt unijnybaner projekt zawodTE

 

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe na sześć! nrRPSW.08.05.01-26-0041/19jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Celem główny projektujest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ukierunkowanego na poprawę zdolności do przyszłego zatrudnienia 106 uczniów tej szkoły uczących się na kierunkach Technik: ekonomista/ rachunkowości, żywienia i usług gastronomicznych, organizacji reklamy, informatyk, geodezji.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

  1. a)106 uczniów uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego wZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE na kierunkach: Technik ekonomista/ rachunkowości, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik organizacji reklamy, Technik informatyk, Technik geodezji, którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  2. b)52 nauczycieli pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego wZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. c)wsparciem w projekcie objęte zostanie również Technikum zZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, tj. szkoła prowadząca kształcenie zawodowe na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (wsparcie w zakresie doposażenia, zakupu sprzętu do pracowni szkolnych).

Wsparcie w ramach projektu:

1.Wsparcie zaplanowane dla uczniów w ramach projektu:

a) kursyprowadzące do pozyskania kompetencji/umiejętności pożądanych na rynku pracy dla łącznie 106 uczniów- każdy uczeń w ramach projektu uzyska wsparcie w postaci kursu powiązanego tematycznie z jego kierunkiem kształcenia zawodnego, wybranego przez niego spośród szkoleń oferowanych w projekcie,

b) staże zawodowe dla 106 uczniów,

c) laboratoria wyjazdowe, rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla 106uczniów

d) doradztwo edukacyjno- zawodowe z zakresu możliwości zawodowych na rynku pracy i dostępnychform podnoszenia kwalifikacji zawodowychdla 106 uczniów

2. Wsparcie zaplanowane dla nauczycieli w ramach projektu:kursyz zakresu stosowania metod nauczania sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kursy prowadzące dopodniesienia kompetencji
w zakresie przedmiotów zawodowychdla łącznie 106 nauczycieli.

3. Wsparcie zaplanowane dla szkoły w ramach projektu:

 

Planowane główne efekty projektu:

- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu- 52 nauczycieli

- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS- 1 szkoła

- Liczba uczniów, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje/uprawnienia/kompetencje- 85 uczniów

 

Informacje dodatkowe:

- Termin realizacji projektu: 01.01.2020-30.04.2021

- Wartość projektu: 896 389,00 PLN, w tym wartość dofinansowania UE: 761 930,65 PLN

- Lider projektu: POWIAT WŁOSZCZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

- Partner projektu:
PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄz siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3.

- Biuro Projektu- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE,ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa, tel.: 41 3942212.

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 28.02.2020 r.

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kształcenie zawodowe na sześć!”

Formularz Zgłoszeniowy dla ucznia do projektu: „Kształcenie zawodowe na sześć!”

Formularz Zgłoszeniowy dla nauczyciela do projektu: „Kształcenie zawodowe na sześć!”

 
 
 


 OFERTA JĘZYKOWA2mini..


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is managed dns. Valid XHTML and CSS.