top
logo

 Srebrne technikum 2017

 kalendarz-roku-skzolnego KB sticker 2 

NPRC

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 278 gości 

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów - nabór 2018/2019 Drukuj

002Termin   składania   wniosków    do  31.10.2018 r.....

 

 

 

 

 

 


04

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2018 r. Dyrektor ,,Czarnieckiego" pan Marek Ledwoch zawiadomił o rozpoczęciu składania wniosków...

 

- Rozpoczął się nabór do Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów klas I, II, III LO oraz II, III i IV Technikum. Proszę zapoznać uczniów z zasadami programu.

 

- Termin składania wniosków do 31 października 2018 r.

 

- O projekcie  na -    http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/index.php.

 

 

Uwaga!

Przypominamy, że na stronie szkoły  masz do dyspozycji zakładkę tematyczną STYPENDIA, gdzie możesz na bieżąco śledzić,  przeglądać, porównywać wszystkie informacje z tym związane. 
Po prostu zaglądaj...

http://www.zsp2wloszczowa.pl/stypendia

 

05

 

Sprawdź,  jak to było w ub. r. szkolnym, tj. 2017/2018...

 

 

 

 

 

01

 

06

 

 

 

07

 

 

 

,,O projekcie dla LO...

 

Projekt pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów m.in.  liceów ogólnokształcących.

Projekt zakłada przyznanie 265 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic m.in. liceów ogólnokształcących.

Każdy ze stypendystów/stypendystek zostanie objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie, którego treść wraz z załącznikami są udostępnione w zakładce Do pobrania.

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Każdy z nauczycieli – opiekunów stypendystów otrzyma wynagrodzenie w wys. 500,00 zł (brutto) za opiekę nad jednym stypendystą, przy czym opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 3 stypendystami.

Termin realizacji projektu: 1 września 2018 roku – 31 sierpnia 2019 roku (...)".

 

07

 

 

 

,,O projekcie dla TECHNIKUM...

 

Projekt pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada przyznanie 327 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic zasadniczych szkół zawodowych (klas zsz w szkołach branżowych), techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim.

Każdy ze stypendystów/stypendystek zostanie objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne).

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie, którego treść wraz z załącznikami są udostępnione w zakładce Do pobrania (...)".

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dyrektor ZSP Nr 2 pana Marek Ledwoch, www.stypendia.sejmik.kielce.pl
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental

 

Zmieniony: Sobota, 20 Październik 2018 05:41
 

 OFERTA JĘZYKOWA2mini..


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is managed dns. Valid XHTML and CSS.